“กิจการที่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ต้องจัดให้มีมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
ตามประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีผลบังคับใช้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2563”

logo readypdpa

ระบบงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำเร็จรูปพร้อมใช้
เหมือนมีผู้เชี่ยวชาญมาทำให้

เตรียมความพร้อมให้องค์กรของคุณ เริ่มเลย
เตรียมให้พร้อมรับมือ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งมีโทษ

ทำก่อน พร้อมก่อน

 • บุคคลทั่วไป นิติบุคคล หรือราชการ ถือเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพานิชย์ มาตรา 1144
 • การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับการยินยอม และทำให้เจ้าของข้อมูลได้รับความเสียหาย มีความผิดทั้งทางแพ่งและอาญา
 • โทษอาญาจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับสูงสุด 5 ล้านบาท โทษทางแพ่งชดใช้ค่าเสียหายไม่มีเพดานสูงสุด และศาลสั่งชดใช้เพิ่มเติมได้อีก 2 เท่า
 • ทุกอย่างจะเป็นเรื่องง่าย เมื่อได้รู้จักกับ ReadyPDPA โปรแกรมระบบงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพร้อมใช้ เหมือนมีผู้เชี่ยวชาญมาทำให้

องค์กรของคุณ เคยเกิดเหตุการณ์นี้บ้างไหม ? หรือกำลังดำเนินงานแบบนี้อยู่หรือเปล่า

พนักงานรักษาความปลอดภัย ขอเก็บบัตรประชาชนจากแขกที่เข้ามาในบริษัท แล้วหากบัตรหาย ข้อมูลหลุดล่ะ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลให้ผู้สมัครงานใหม่ กรอกประวัติส่วนตัว โดยไม่มีเอกสารขอคำยินยอมให้เซ็นก่อน
พนักงานบริษัทถูกหัวหน้าออกใบตักเตือน แต่เนื้อหาในเอกสารกลับหลุดรั่ว ว่อนไป รู้กันทั้งบริษัท !
หากไม่พร้อมรับมือความวุ่นวาย ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น
เตรียมความพร้อมด้วย ReadyPDPA for Executive กันเลย เริ่มเลย

ReadyPDPA

ระบบงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำเร็จรูปพร้อมใช้ เหมือนมีผู้เชี่ยวชาญมาทำให้

จากประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับการบริการข้อมูลส่วนบุคคล ผ่านสื่อดิจิทัลขนาดใหญ่ของไทยมาร่วม 20 ปี และได้มีการติดตามพัฒนาการของกฎหมาย พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมาโดยตลอด จึงเห็นว่าจำเป็นที่จะต้องมีเครื่องมือที่ช่วยเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการในราคาประหยัดและใช้ได้จริง

ปรเมศวร์ มินศิริ

 • กรรมาธิการวิสามัญ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
 • Certified ISO 27001 ISMS Lead Implementer (2020) ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดระบบรักษาความปลอดภัยสารสนเทศที่ได้รับการรับรองจาก International Board for IT Governance Qualifications (IBITGQ)
 • วิทยากรเรื่อง Cyber Security หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับสูง กระทรวงยุติธรรม

ความเสี่ยงทางธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นหากไม่ปฏิบัติตาม

พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 • ลูกค้าไม่มั่นใจ ยอดขายร่วง
 • คู่แข่งทำแล้ว สร้างความเชื่อมั่นได้มากกว่า
 • พลาดเป็นข่าว เสียชื่อเสียง
 • ผิดกฎหมายถูกร้องเรียน
 • เสี่ยงถูกปรับหลายล้าน
 • นายจ้าง, ผู้บริหารต้องโทษจำคุก

ประหยัดเงิน ประหยัดเวลา

 • ลูกค้ามั่นใจ ยอดขายเพิ่ม
 • ราคาประหยัด พร้อมใช้ ได้เร็ว
 • ทำก่อน ใช้ก่อน ได้เปรียบคู่แข่ง
 • ผู้บริหารสบายใจ ไร้ความกังวล
 • ใช้ได้ทั้งเว็บไซต์, โมบายแอปฯ และออฟไลน์
 • ครอบคลุมลูกค้า สมาชิก, พนักงาน และคู่ค้า

เลือกแพ็กเกจที่เหมาะกับองค์กรของคุณ เริ่มเลย

Small Businessกิจการขนาดเล็ก
*
Corporate Editionกิจการทั่วไป
**
Enterprise Editionกิจการขนาดใหญ่
***
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายบังคับ
เรียนออนไลน์ Introduction to PDPA ปรับพื้นฐาน
Information Security Awareness Training
สิทธิในการรับข้อมูล ข่าวสารอัปเดตเกี่ยวกับ PDPA
มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลแบบพื้นฐานแบบแยกแผนกแบบแยกแผนก + DPO
ชุดแบบฟอร์มและตัวอย่างเอกสารสำหรับนำไปประยุกต์ใช้
เจ้าของบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล, ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
ฝ่ายขาย, ฝ่ายการตลาด, ฝ่ายประชาสัมพันธ์, ฝ่ายบริการลูกค้า, ฝ่ายบุคคล, ฝ่ายจัดซื้อ, ฝ่ายบัญชี/การเงิน, ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ, ฝ่ายไอที/รักษาความปลอดภัยของระบบ, ฝ่ายพัฒนาโปรแกรม, ฝ่ายกฎหมาย และฝ่ายตรวจสอบ
ห้องเรียนออนไลน์ สอนการปรับแต่งชุดมาตรการและ แบบฟอร์ม 18 โมดูล พร้อมเอกสารประกอบการบรรยาย
ชุดแบบฟอร์มและตัวอย่างเอกสารสำหรับนำไปประยุกต์ใช้
ห้องเรียนออนไลน์ สอนการปรับแต่งชุดมาตรการและ แบบฟอร์ม 18 โมดูล + แบบฟอร์มสำหรับเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) 9 โมดูล พร้อมเอกสารประกอบการบรรยาย
สิทธิในการรับข้อมูล ข่าวสารอัปเดตเกี่ยวกับ PDPA + DPO
ราคา ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 3,500 บาท ซื้อเลย ขอใบเสนอราคา 35,000 บาท ซื้อเลย ขอใบเสนอราคา 60,000 บาท ซื้อเลย ขอใบเสนอราคา
 • * กิจการขนาดเล็กทำคนเดียวหรือในครอบครัว หรือหุ้นส่วนดูแลกันไม่กี่คนไม่ได้เป็นแผนก ๆ
 • ** เจ้าของบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล, ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล, ฝ่ายขาย, ฝ่ายการตลาด, ฝ่ายประชาสัมพันธ์, ฝ่ายบริการลูกค้า, ฝ่ายบุคคล, ฝ่ายจัดซื้อ, ฝ่ายบัญชี/การเงิน, ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ, ฝ่ายไอที/รักษาความปลอดภัยของระบบ, ฝ่ายพัฒนาโปรแกรม, ฝ่ายกฎหมาย และฝ่ายตรวจสอบ
 • *** เจ้าของบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล, เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO), ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล, ฝ่ายขาย, ฝ่ายการตลาด, ฝ่ายประชาสัมพันธ์, ฝ่ายบริการลูกค้า, ฝ่ายบุคคล, ฝ่ายจัดซื้อ, ฝ่ายบัญชี/การเงิน, ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ, ฝ่ายไอที/รักษาความปลอดภัยของระบบ, ฝ่ายพัฒนาโปรแกรม, ฝ่ายกฎหมาย และฝ่ายตรวจสอบ